Revitalizace náměstí Karla IV. - Mělník

ideová architektonicko-urbanistická soutěž
2015

 
typ: ideová soutěž, regulace, veřejná prostranství, strategie rozvoje, využití objektů
autor: re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
spoluautor: Jitka Trevisan, trevisan ateliér+
spolupráce dopravní řešení: Ing. Květoslav Syrový
spolupráce: Tomáš Feistner, Miroslav Pazdera, Jan Ptáček

zadání: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu na revitalizaci Náměstí Karla IV. - Mělník. Důraz by měl být kladen na prostorové řešení náměstí včetně dopravních podmínek a  spojení - synergii s Náměstím Míru, s cílem znovuoživení celé lokality středu města. Dalším úkolem soutěže bude i řešení a rozhodnutí o náplni a regulačních prvcích formy těchto objektů:
-  Výchovně vzdělávacího střediska,
-  Domu Služeb,
-  Obchodního Střediska.
 
více info viz:
http://rearchitekti.cz/projects/revitalizace-namesti-karla-iv-v-melniku
https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-namesti-karla-iv-201...
http://www.melnik.cz/soutez-nam-karla-iv/d-3953
 
foto použito z: http://www.kalendariky.cz/

Image
Image
Image
Image