Image

urbanisticko-architektonická studie centrální části města Semily
2012

Image

revitalizace Mělnické ulice ve Mšeně
architektonická studie, 2012

Image

studie rodinné zahrady Kladno, 2012
projektová dokumentace, 2012
autorský dozor při realizaci, 2012

Zahrada Šťastné chvíle

studie využití a prostorového řešení exteriéru budovy obecního úřadu, obecní knihovny a Muzea Eduarda Štorcha v obci Lobeč, 2011
žádost o územní souhlas, 2013

Image

studie a realizace úprav výsadeb na nádvoří hradu Houska
2012

V korunách stromů

architektonické studie zahrady rodinného domu v Lobči 2010, 2012
částečná realizace 2012

Teče voda teče

studie obnovy exteriéru náves Vavřineč
2011 – 2012

Pod Malou dubinou

architektonická studie zahrady rodinného domu
Pardubice - Staročernsko
2011

Image

studie úprav exteriéru veřejného prostoru Velký Újezd, 2011
částečná realizace, 2012

Lesní divadlo

slavnostní otevření, 12. 7. 2015
oprava divadla, 2014-15
OSM získalo grant z nadace ČEZ, 2014
vypracování grantové žádosti do nadace Partnerství, 2011