Image

koncepce rozvoje zeleně sídla a příměstské krajiny správního celku MěÚ Mělník
územní studie
2013 - 2014

Image

Obnova aleje z Jezevčí stezky do rokle Kačina na k.ú. Mšeno
slavnostní otevření, 28. 9. 2014
realizace, duben 2014
schválení žádosti o grant, 2013
architektonická studie a projektová prováděcí dokumentace, 2012

Pohádka o zámku Stránov

studie obnovy a rozvoje exteriéru
2013 - 2014

Image

hlavní alej pravidelně řezaných lip 'řez na hlavu' v areálu hřbitova v Nebuželích - obnova krajinného prvku
projektová dokumentace prováděcí pro žádost o grant z OPŽP
2014

Krytá záda

izolační zeleň západního okraje obce Chorušice, Na Skaličkách
realizace, podzim 2014
žádost OPŽP Obnova Krajinných struktur, 2013
prováděcí dokumentace a rozpočet, 2013

celková koncepce a studie, 2013

Image

studie obnovy exteriéru Základní umělecké školy Mšeno
2014

Image

studie obnovy historické cesty ze Mšena do Velkého Újezda
2013

Image

čtyři studánky na území správního celku OÚ Chorušice
obnova a úprava exteriéru - studie a podklady pro rozpočet
2013

Image

A návrh priorit řešení v rámci území k.ú. Chorušice, 2012
B koncepční řešení vybraných lokalit, 2013
C dokumentace pro žádost o grant na opravu místních studánek, 2013