Image

„Pod stromem i pohanova duše pookřeje.“ (P. O. Hviezdoslav)

realizace 1.etapy, 2017
studie zahrady u rodinného domu ve Zdibech, 2016

Image

Studie obnovy a úprav exterieru věže v bývalé Rohanské oboře u Lomnice nad Popelkou, 2015

Image

koncepce nového využití bývalého areálu továrny rodiny Mastných Lomnice nad Popelkou 2013 - 2014
od 2013 - 2017 paralelně realizační zásahy

Image

Studie obnovy bývalé Rohanské obory u Lomnice nad Popelkou a jejího využití jako příměstského rekreačního prostoru, 2015

Image

ulice Boleslavská Mšeno oceněna cenou Nadace Partnerství soutěži "Cesty městy" v kategorii Veřejný prostor a doprava za nejlepší linivou stavbu roku 2015
realizace část B ulice Boleslavská dokončena 2014
STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2013 a ocenění v soutěži "Cesty městy" 2013 pro náměstí
realizace část A náměstí dokončena 2012

Image

analýza potenciálu krajiny mikroregionu Ladův kraj
2015

Image

studie obnovy okolí poutního kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Libotenicích
2016

Image

rekreační centrum při ulici Lonkova v Pardubicích, architektonicko-urbanistická studie
2016

Image

studie rodinné zahrady Vysoká Libeň, od 2013
postupná realizace, od 2013

Image

územní studie prověření změn využití území v okolí kláštera v Nové Pace
2014