Od bělidla k pazderně

Klatovy – údolí Drnového potoka
územní studie veřejného prostranství, 2018

spolupráce: BIZAARCH

Klatovy - Drnový potok
Klatovy - město karafiátů
Klatovy - panorama