Prostor pro hry v přírodě Na Hutích, Praha

„Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení." (J. A. Komenský)
dokumentace k územnímu řízení, 2018

krajinářsko-architektonická koncepce, 2017
krajinářsko-architektonická studie, od 2017
dokumentace k územnímu řízení, 2018
spolupráce: Peter Smetáček (užité umění), Jan Knížek (biolog), Jana Kožnarová (environmentální pedagožka)
Odkaz na facebookovou stránku projektu
Odkaz na stránky projektu na webu městské části Praha 14

Image
vize úpravy prostoru
vize úpravy prostoru
vize úpravy prostoru