Image

obnova Podmokel historické části Děčína
územní studie 2014
DSP ulice Prokopa Holého a Husovo náměstí 2016, autorský dozor od 2018

Zahrada pro 100 dětí a 1 stonožku

koncepce rozvoje a obnovy areálu MŠ Na dlouhém lánu

Image

„Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení." (J. A. Komenský)
dokumentace k územnímu řízení, 2018

Image

Studie rodinné zahrady v Holoubkově

Úvodní

"pod sítem břízek snová země" (S. A. Jesenin)
Studie rodinné zahrady v Nymburce.

Klatovy - Drnový potok

Klatovy – údolí Drnového potoka
územní studie veřejného prostranství, 2018

Image

“Muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.“ (Victor Hugo)
studie zahrady u rodinného domu ve Zdiměřicích, 2017

Image

„Naděje má z buku křídla a srdce z dřeva lipového" (Jan Skácel)
obnova městského lesoparku ve Smržovce s centrem v Parkhotelu
koncepce 2016-17
autorský dozor při rekonstrukci od 2017

úvodní

Zahrada a atrium Domova pro seniory Chodov, Praha
realizace, úpravy a péče exterieru, 2017
koncepce, 2017

Image

„Je chvíle, která půlí krajinu.“ (Jan Skácel)
studie obnovy kulturní krajiny 2017
studie venkovské zahrady na Kokořínsku, 2015
realizace v etapách od 2015