Trevisan atelier+
krajinářská architektura/landscapearchitecture
Zahradní 290, 277 35 Mšeno Czech Republic
Kancelář:
Libeňský ostrov 1555, 180 00 Praha 8 Libeň
 
Ing. Jitka Trevisan  
telefon: +420 728 88 96 96, e-mail: atelier [at] trevisan [dot] cz
Autorizovaný architekt ČKA
Číslo autorizace 93/R  A3
Typ autorizace KA - obor krajinářská architektura (A.3)
autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura
vykonává činnosti dle písm. c), e), f) h) až l) §17 zákona č. 360/1992