obrázek

Ing. Zuzana Grečnárová

P r a x e
od 2017 Trevisan atelier +
od 2017 Boušek s.r.o. – projektantování a rozpočtování sadových úprav
od 2016 ZAHRADA PRAHA s.r.o., Praha – projektování sadových úprav
2013 – 2015 ROSSY SERVICE a.s., Praha – plánování údržby veřejné zeleně, projekce, realizace a rozpočtování sadových úprav
2011   ZAHRADY ŽILINA, Žilina, Slovensko – zahradník
2010  Martes flora, Žilina, Slovensko - zahradník
 
V z d ě l á n í
2017  Irimon školení – abeceda profesionálního závlaháře
2012-2013 UABC, Ensenada, Mexico - studijní pobyt se záměrem vypracování diplomové práce na téma Vegetace pobřežních dun jako inspirace při tvorbě extenzivních trvalkových výsadeb
2010-2011 UPV, Gandía, Spain - studijní pobyt, specializace na životní prosředí a lesníctví
2007-2013 SPU v Nitre, Nitra, Slovensko - obor zahradní a krajinářská architektura
 
Č l e n s t v í
řádný člen SZKT - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu
 
K o n t a k t
e-mail: zg-atelier [at] trevisan [dot] cz
telefon: +420 730 64 98 32