Trevisan atelier+

krajinářská architektura/landscape architecture
 
Založen 2010 jako autorský atelier Ing. Jitkou Trevisan po dvacetiletém profesním působení v Čechách a zahraničí jak na poli projekčním tak pedagogickém a výzkumném.
 
Atelier působí v oblasti projektování většího i menšího rozsahu. Zabývá se komplexní projekční a konzultační činností v oboru zahradní a krajinářské tvorby v rozsahu od konceptu, přes všechny stupně projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru.
 
Hlavními oblastmi zájmu atelieru jsou zahrada, krajina, veřejná prostranství, architektura a design s důrazem na kontext daného místa, zachování jedinečnosti lokality, výběr rostlin, potřeby klienta, osobní přístup a udržitelnost projektu z pohledu péče. 
 
Rovněž zpracovává grantové žádosti, organizuje odborné zahraniční i tuzemské exkurze, přispívá k rozvoji a popularizaci oboru četnými publikacemi a přednáškami pro odbornou i laickou veřejnost, působí na akademické půdě vedením a oponenturou závěrečných studentských prací. K aktivitám atelieru patří snaha o záchranu starých a osvědčených ovocných odrůd Kokořínska, záchrana starých věcí a nalézání nových domovů, množení vybraných rostlin a experimenty s netradičním použitím rostlin pro kulinářské umění.
 
Jádro atelieru je doplněno okruhem spolupracovníků a profesních specialistů (stavebních i uměleckých profesí).
 
V rámci řešení projektů provádíme níže uvedené kroky:
·         stávající stav a analýzy
.         historická rešerše
·         návrh stavby – koncept a studie
·         všechny stupně projektové dokumentace
.         zprostředkování a odborné vedení realizace a péče
.         autorský dozor
.         plán péče