obrázek

Ing. arch. Klára Concepcion

P r a x e
od 2017 – FA ČVUT, ústav krajinářské tvorby - odborný asistent v atelieru Tilla Rehwaldta
od 2015 – trevisan atelier+
2011-2012 – RAP partners s.r.o., Ing. arch. Mojmír Ranný
 
V z d ě l á n í
od 2015 – ČZA Mělník, VOŠ - dálkové studium, zahradní a krajinná tvorba
2008-2015 – FA ČVUT, obor architektura a urbanismus, ateliery V. Sitty, V. Girsy, A. Navrátila a L. Tichého
2013-2015 – FA ČVUT, studijní modul krajinářská architektura
2011-2012 – CEU Cardenal Herrera, Valencia, Španělsko – studijní pobyt
 
Č l e n s t v í
řádný člen SZKT - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu
 
K o n t a k t
e-mail: kt-atelier [at] trevisan [dot] cz
telefon: +420 777 33 68 74