obrázek

Ing. Jitka Trevisan, autorizovaný krajinářský architekt ČKA

 
P r a x e
2010  založení Trevisan ateliér +
od 2011 okrasná školka Baumschule Lorberg, odborný konzultant pro Švýcarsko
od 2008 ČVUT FS v Praze, obor architektura - externí pedagog (do roku 2012)
2007-2009 ČZU FAPPZ v Praze katedra zahradní a krajinářská architektura - pedagog
2003-2007 ZFH Wädenswil Švýcarsko, obor Urban Greening – vedoucí oboru
1995-2003 Vogt Landschaftsarchitekten AG Zürich, Švýcarsko - architekt
1993-1994 Fischer + Graber AG, Landschaftsarchitekten BSLA, Švýcarsko - architekt
 
P u b l i k a c e
publikační činnost
přednášková činnost
hodnotitelská činnost
 
V z d ě l á n í
2016 školení porotců architektonických soutěží - Česká komora architektů
od 2007 doktorandské studium ČZU FAPPZ v Praze: Využití nefunkčních průmyslových areálů v soudobé tvorbě částí města (nedokončeno)
2001 HSR Rapperswil Švýcarsko, Projektmanagement
1993-1995 HSR Rapperswil Švýcarsko, obor Landschaftsarchitektur
1987-1991 VŠZ Brno FZ, obor zahradní a krajinářská architektura
1983-1987 VOŠZa a SZa Mělník
 
Č l e n s t v í
řádný člen ČKA
řádný člen BSLA - Svaz švýcarských krajinářských architektů
řádný člen SZKT - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu
řádný člen Místní pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny Mšena
řádný člen Českého spolku perenářů
člen redakční rady Národního zemědělského muzea Praha
okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí, o.s.
SZUZ - Svaz zakládání a údržby zeleně
 
K o n t a k t
e-mail: atelier [at] trevisan [dot] cz
telefon: +420 728 88 96 96